facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 odbędzie się 10 maja 2017 roku o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2016/2017 stypendia ministra uzyskał0 27 osób, w tym 22 studentów i 5 doktorantów.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

W związku z organizacją uroczystości stypendyści proszeni są o kontakt z Działem Promocji UŚ (tel. 32 359 13 21).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.